Všeobecné údaje o zlatu

Zlato je vzácný kov  s mnoha unikátními vlastnostmi. Na rozdíl od jiných kovů je chemicky velmi stabilní. Rozpouští se jen v lučavce královské a roztocích kyanidů. Výborně vede teplo i elektrický proud. Vyniká tažností a kujností. Ryzí zlato je měkké, ale velmi těžké. Jeho hustota je dvakrát vyšší než hustota olova. Zlato je také dosti vzácné, a tedy i drahé. Kombinace všech těchto vlastností zlatu předurčila roli téměř ideálního materiálu pro výrobu šperků a platidel. V moderní době pak zlato našlo široké uplatnění i v průmyslu a medicíně. Vyskytuje se ve všech vrstvách zeměkoule, a proto se dnes těží jak tradiční zlatokopeckou metodou tak v gigantických povrchových velkolomech či v tříkilometrových hlubinných dolech v Jižní Africe.

Odhaduje se, že veškeré zlato, vytěžené za celou historii lidstva, váží přes dvě stě tisíc tun, více než 90 % z  tohoto množství bylo vytěženo po roce 1848, kdy bylo objeveno zlato v  Kalifornii. Přitom hrana z něho hypoteticky vytvořené krychle by nepřesáhla 22 m. Vešlo by se tedy pod oblouk pařížské Eiffelovy věže. Taková krychle by se dala teoreticky opravdu vyskládat. Zatímco ostatní kovy se těží, taví, užívají a mizí rozptýleny ve výrobcích po celém světě, kde korodují a ztrácejí se, zlato se až na výjimky neustále hromadí.V případě elektroniky a průmyslových výrobků se bezpochyby recykluje. Centrální banky ve světě skladují více než 30 tisíc tun, dalších několik tisíc tun zlata je v trezorech ETF fondů a desítky tisíc tun je ve formě šperků, zlatých cihel, zlatých mincí a různých slitků mezi lidma po celém světě.

Zlato je vyjímečné i svou nedostupností. V současné době se každoročně vytěží okolo dvou až tří tisíc tun zlata a pokud nebudou objevena další významná ložiska nebo pokud nebudou vyvinuty zcela nové revoluční technologie těžby, může v blízké budoucnosti dojít k vyčerpání současných. I v tom je jeho výjimečnost.

Ve slitku, který se právě nyní obchoduje třeba v Zürichu, je možná obsažené zlato vytěžené v rozmezí několika tisíc let. Část zlata ve slitku možná byla vytěžena ve starém Egyptě, další připlulo z říše Inků, něco je z dnešních jihoafrických dolů a kdo ví, jestli část nepochází ze středověkých těžeb v Jílovém v Čechách. Rovněž vykoupené zlato, rozbité zlaté šperky nebo zlaté zuby jsou plnohodnotnou surovinou k výrobě jak zlaté cohly, investiční mince tak i nového zlatého šperku. Nezáleží na ryzosti zlata, stavu výrobku nebo vzhledu. Důležité a jediné co rozhoduje, zdali jde o zlato.