Puncovní značky

Níže uvádíme krátký přehled puncovních značek, které pravděpodobně nalezne na svých špercích. Mimo vyobrazené puncovní označení v modrém obrázku, se v rámci Evropy případně celého světa používá více než stovka různých značek.

České a slovenské puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

Zlatoryzost
Stříbroryzost
Platinaryzost
Znaménka
"METÁL"

 

Starší puncovní značky


Zlato
Puncovní značka (tzv. čejka) používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000

Zlato
staré zboží nižší než zákonné ryzosti

Stříbro
staré zboží nižší než zákonné ryzostiV souvislosti se vznikem řady nových pracovišť Puncovního úřadu se ukázalo nezbytným provést rozlišení puncovních značek mezi jednotlivými pracovišti miniaturními písmeny: P-Praha, J-Jablonec nad Nisou, B-Brno, O-Ostrava, T-Turnov, R-Tábor, Z-Plzeň, L-Olomouc, H-Hradec Králové, K-Červený Kostelec. Tato písmena jsou situována v blízkosti čísla ryzosti a jsou orientována kolmo ke svislé ose značky, čímž jsou odlišeny značky vyrážené Puncovním úřadem Slovenské republiky, jehož jinak shodné značky obsahují miniaturní písmena orientovaná rovnoběžně se svislou osou puncovní značky. Toto rozlišení je zaváděno postupně, stávající značky jsou užívány do vyčerpání zásob. Zboží se považuje za řádně opuncované bez ohledu na pracoviště či úřad, který je označil, a nevyžaduje se další dodatečné přezkoušení či označení.


Státy Evropské unie s puncovnictvím
 
Kompatibilní s ČR   Nekompatibilní s ČR Bez puncovnictví
       
Estonsko
Dánsko Belgie
Finsko www.tukes.fi Francie Bulharsko
Holandsko www.waarborg.nl Rumunsko Itálie
Irsko   Španělsko Lucembursko
Kypr www.assay.org.cy Švédsko Německo
Litva www.lpr.lt   Rakousko
Lotyšsko www.vpui.gov.lv   Řecko
Maďarsko www.nemesfemvizsgalo.hu    
Malta      
Polsko www.gum.gov.pl    
Portugalsko www.incm.pt    
Slovensko www.puncurad.gov.sk    
Slovinsko www.mirs.si    
Velká Británie www.thegoldsmiths.co.uk    

Členské státy Vídeňské konvence

Česko
Dánsko
Finsko
Holandsko
Irsko
Izrael
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko
 

Puncovní značky zemí EU platné v České republice